Blisko 30% pracowników IT nisko ocenia swój dobrostan