70% pracowników branży IT zauważa u siebie wypalenie zawodowe, co dziesiąty cierpi na depresję