Będą rzucać dyskiem twardym i skakać przez firewall